Residential

Featured
Giá tốt

Nhà 5 tầng

Nhà được thiết kế hoàn…

Bedrooms

4

Bathrooms

8

Area

90 m2

Cho THUÊ

3,000,000-Trăm triệu VNĐ 1 Tháng

By Pham Hung Phong

Featured

Home in Merrick Way

Enchanting three bedroom, three bath…

Bedrooms

3

Bathrooms

3

Area

4300 Sq Ft

BÁN

540,000-Trăm triệu VNĐ

By Pham Hung Phong

Featured

Villa on Grand Avenue

Spacious and fabulous home in…

Bedrooms

4

Bathrooms

4

Area

9350 Sq Ft

Cho THUÊ

4,750-Trăm triệu VNĐ Monthly

By Pham Hung Phong

1 2